سه شنبه ، ۱۹-۱-۹۹
read review xxx movies

شما اینجا هستید

پروژه

دانشجویانی که درس پروژه را اخذ نموده اند ، بایستی مراحل زیر را طی نمایند.

۱. شرکت در جلسه توجیهی در ابتدای نيمسال تحصيلی مربوطه که زمان برگزاری آن توسط مدرس تعیین خواهد شد.

۲. پيشنهاد عنوان پروژه و اخذ تاییدیه مدرس نسبت به آن

۳. هماهنگی با مدرس در زمينه زمانبندی ارائه گزارش با توجه به پيشرفت کار پروژه و اخذ نظرات و راهنمايی های مدرس نسبت به آن 

۴. تکمیل و ارایه  فرم ارزیابی نهایی پروژه و گزارش موقت پايان نامه به مدرس در هفته دوازدهم نيمسال مربوطه برای اخذ نظر و راهنمایی مدرس 

۵. اعمال نظرات اصلاحی مدرس نسبت به گزارش پايانی

۶. ارائه گزراش نهایی پروژه به صورت صحافی شده به مدرس

با توجه به اینکه فرم ارزیابی نهایی پروژه باید به دانشگاه جامع علمی کاربردی ارسال شود، ضروری است دانشجویان محترم در تکميل آن دقت نمايند. 

لازم است برای تهيه گزارش نهايی پروژه به نکات مندرج در دستورالعمل ذيل مراجعه شود.

efuct shemale babe bangs her new bf.

اطلاعات تماس

تلفکس : 19-66977517 
ایمیل : info@msi-uast.ir
نشاني : تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، کوچه شهداي ژاندارمري، پلاک 24
کدپستی: 1315793861