سه شنبه ، ۱۹-۱-۹۹
read review xxx movies

شما اینجا هستید

کارورزی

دانشجويانيکه درس کارورزی را اخذ نموده اند بايستی اقدامات زير را به عمل آورند :

1- جستجو برای يافتن محلی مناسب جهت گذراندن کارورزی و کسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

2- دريافت پرينت دفترچه کارورزی از وب سايت مرکز (به آدرس msi-uast.ir) در ذیل امور دانشجویان در قسمت فرم های آموزش،

3- تکميل فرم شماره 1 شامل: ثبت اطلاعات مربوط به دانشجو در قسمت اول فرم ، اخذ تاييد کارشناس مربوطه قسمت دوم، اخذ تاييد محل کارورزی قسمت سوم و اخذ تاييد نهايی مدرس .

تذکر مهم: اين فرم بايد همراه با شروع پودمان/ترم ( آغازکلاس ها) نهايی شده باشد .

4- دريافت معرفينامه، دانشجو بايد پس از تکميل نهايی فرم شماره 1، از منوی کارآموزی وب سايت مرکز به آدرس msi-uast.ir دو برگ معرفی نامه را دريافت ، تکميل و نسبت به اخذ امضاء رياست محترم مرکز اقدام نمايد .

تذکر مهم: معرفينامه نيز بايد همراه با شروع پودمان/ترم ( آغازکلاس ها) نهايی شده باشد .

5- تنظيم برنامه زمانبندی کارورزی با هماهنگی سرپرست واحد کارورزی در قالب فرم شماره 2 دفترچه کارورزی و اخذ تاييد مدرس کارورزی در هفته اول شروع کلاسها.

6- آغاز فعاليت در محل کارورزی بر اساس برنامه تعيين شده و تکميل فرم شماره 3 ( گزارش هفتگی) و فرم شماره 4 (گزارش ماهانه) توسط کارورز و تاييد سرپرست کارورزی و ارائه آن به مدرس راهنما

7- اخذ گزارش های بازديد مدرس از محل کارورزی ( فرم شماره 5 ) و گزارش ماهيانه سرپرست کارورزی (فرم شماره 6) در هر ماه و مرحله از کار

8- تنظيم گزارش کارورزی براساس فعاليتهای انجام شده و طبق دستورالعمل تنظيم گزارش کارورزی و نحوه نگارش پيشنهادی و اعمال نقطه نظرات مدرس کارورزی در آن.

9- تحويل گزارش مجلد و صحافی شده کارورزی به مدرس مربوطه برای ارزيابی نهايی

10- ارائه سمينار در مورد فعاليتهای کارورزی با راهنمايی مدرس مربوطه

efuct shemale babe bangs her new bf.

اطلاعات تماس

تلفکس : 19-66977517 
ایمیل : info@msi-uast.ir
نشاني : تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، کوچه شهداي ژاندارمري، پلاک 24
کدپستی: 1315793861